Privacy Policy

 

De verantwoordelijke verwerker is:

LiLBHair - Comm. V. Innobis

Kouterstraat 34

9240 ZELE

Tel: +32 470 79 63 65

info@lilbhair.be

 

Deze verklaring omschrijft de manier waarop je persoonsgegevens ingezameld en verwerkt worden op deze website in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (inwerkingtreding op 25/05/2018)

 

1.   Definities

 

Gebruikers = de klant / prospect / lead

Verantwoordelijke verwerker = LiLBHair

Verwerker = alle bedrijven waarop LiLBHair beroep doet en die met de persoonsgegevens van de klanten/prospects/leads in contact kunnen komen.

 

2.   Verwerking van de persoonsgegevens

 

Op de website kan je een contactformulier invullen. De gegevens die wij via deze kanalen verzamelen worden door ons verwerkt, volgende gegevens worden langs die kanalen verwerkt:

-    naam

-    telefoon

-    e-mailadres

-    Locatiegegevens

-    IP-adres

 

Je geeft een uitdrukkelijke toestemming door het voorziene vakje aan te vinken onderaan het contactformulier. Indien je ons mailt geeft je ons ook de toestemming om je gegevens te verwerken.

 

3.   Doelen

 

We verwerken de gegevens waarvoor je je toestemming hebt gegeven om:

• het versturen en opvolgen van bestellingen en facturatie.
• het versturen van promotionele informatie met betrekking tot de producten en diensten door de verantwoordelijke verwerker.
• het eventueel versturen van gratis demo’s of stalen of het aanbieden van diensten aan gunstigere voorwaarden.
• het beantwoorden van vragen van de gebruikers.
• het opstellen van statistieken (met behulp van geanonimiseerde gegevens).
• het verbeteren van de kwaliteit van de website en de producten en/of diensten door de verantwoordelijke verwerker.
• informatie doorsturen met betrekking tot nieuwe producten en/of diensten door de verantwoordelijke verwerker.
• direct marketingdoeleinden:
• toelaten dat de interesses van de gebruiker beter worden geïdentificeerd. 

 

4. Doorgeven aan derden

 

Je persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan verwerkers met het oog om de doeleinden zoals opgesomd in punt 3 uit te voeren. Je gegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden omwille van commerciële doeleinden.

LiLBhair hecht het grootste belang aan je persoonsgegevens en de bescherming ervan. Indien zij een beroep doet op verwerkers die eveneens in aanraking zouden komen met je persoonsgegevens zal zij er op toezien dat de verwerkers de persoonsgegevens niet aanwenden voor doeleinden anders dan degene opgesomd onder punt 3. Indien je wil geïnformeerd worden over de verwerkers kan je ons hiertoe een e-mail zenden aan info@lilbhair.be

 

5. Bewaring

 

We bewaren je gegevens enkel voor een periode die redelijkerwijze noodzakelijk is om de vooropgestelde doelen te verwezenlijken en in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten.

 

6. Beschermingsniveau

 

LiLBHair garandeert een passend beschermingsniveau op organisatorisch en technisch vlak. Wij doen dit door je gegevens passend te beveiligen en dit beveiligingsniveau ook te eisen van onze verwerkers.

 

8. Rechten van de betrokkene

 

Deze privacy policy heeft tot doel de gebruikers op een adequate wijze te informeren over zijn rechten.

De gebruiker kan zich steeds verzetten tegen de verwerking van zijn/haar gegevens. Wil je je persoonsgegevens inzien, verbeteren, overdragen of de verwerking ervan inperken, dan kan dat natuurlijk ook. Onder bepaalde voorwaarden kunnen je gegevens gewist worden. Je vraag hiertoe kan je heel eenvoudig stellen via een mailtje naar info@lilbhair.be.

 

9. Cookies

 

Deze website gebruikt cookies. Een coockie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Zowel tijdelijke cookies, die gewist worden zodra je je browser afsluit, als cookies om je te kunnen identificeren bij een volgend bezoek. We delen deze cookies niet met derde partijen. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak.

Je kan zelf het gebruik van cookies uitschakelen via de instellingen van de webbrowser, maar het is mogelijk dat daardoor de website niet meer correct functioneert.

 

10. Klachtenrecht

 

De gebruiker kan een klacht indienen bij ons, in dat geval als verwerkingsverantwoordelijke, op het e-mailadres info@lilbhair.be.

Daarnaast heeft de gebruiker eveneens het recht om klacht bij de bevoegde autoriteit van de bescherming op de persoonsgegevens in te dienen.

LiLBHair - Ingrid Berckmoes | info@lilbhair.be | +32 470 79 63 65 | Innobis BE 0836.673.302
Geprogrameerd met passie door Ghostbuster Webexperts